Спеціальність 025

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Виконання сольної програми).

 Спеціалізація «ФОРТЕПІАНО»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви, слабке володіння елементарними штрихами-прийомами гри, постійні метро-ритмічні порушення, дуже слабка технічна підготовка. Нотний текст відтворюється тільки фрагментарно.

2

112,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, дуже часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, дуже слабка технічна підготовка. Не здатність цілісно відтворювати текст.

3

118,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, слабка технічна підготовка. Не здатність цілісно відтворювати текст.

Середній

4

124,0 Програма відповідає вимогам, низького рівня складності. Маловиразне виконання, часті технічні зриви, метро-ритмічні порушення, часті помилки в тексті, обмежені технічні можливості, але нотний текст відтворюється цілісно.

5

133,5 Програма відповідає вимогам. Виконання маловиразне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, часто невірна педалізація, помилки в тексті.

6

143,0 Програма відповідає вимогам, але виконання не досить впевнене, мають місце технічні зриви, не вистачає емоційності, іноді метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, іноді невірна педалізація.

Достатній

7

152,5 Програма відповідає вимогам. Виконання досить грамотне, виразне, не вистачає емоційності. Технічно не досить впевнено, іноді мають місце зриви в складних місцях.

8

162,0 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, стабільності.

9

171,5 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, технічно стабільне (іноді незначні похибки). В художній частині бракує емоційності, артистизму.

Високий

10

181,0 Програма досить складна. Виконання впевнене, музикальне, досить емоційне, технічно стабільне (іноді деякі незначні похибки). Грамотне виконання авторського тексту, іноді артикуляційні неточності.

11

190,5 Програма високої складності. Виконання впевнене, музикальне, емоційне, технічно стабільне. Грамотна інтерпретація авторського тексту.

12

200 Програма високої складності. Виконання яскраве, артистичне, технічно бездоганне. Виконання вирізняється обґрунтованістю використання виразних музичних засобів, музикальністю, емоційністю, переконливою інтерпретацією творів, самостійністю музикантського мислення.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Виконання сольної програми).

 Спеціалізація «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Програма не відповідає вимогам. Гамою не володіє у 1-ій позиції. Інтонація, ритм спотворені, звук неприємного тембру. Нотний текст відтворюється окремими фрагментами.

2

112,0 Програма не відповідає вимогам. Гамою володіє дуже слабко. Інтонацію, ритм важко сприймати, звук неприємного тембру. Динамічно маловиразне виконання. Нотний текст відтворюється окремими фрагментами.

3

118,0 Програма не відповідає вимогам. Гамою володіє дуже слабко. Інтонація фальшива, метро-ритм постійно неточний, звук неприємного тембру. Нездатність цілісно відтворювати текст.

Середній

4

124,0 Програма відповідає вимогам. Гами, арпеджіо – у повільному темпі. Виконання мало емоційне, невиразне, інтонація майже точна, іноді порушення метро-ритму, технічно обмежено. Вібрація розхитана, тремтяча. Нотний текст відтворюється цілісно.

5

133,5 Програма відповідає вимогам. Гама грається на 2 смичка у помірному темпі. Вібрація не досить якісна Виконання маловиразне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, не досить гарний звук, не завжди чиста інтонація, іноді помилки в тексті.

6

143,0 Програма відповідає вимогам. Гама грається на 2 смичка у достатньому русі. Вібрація однопланова. Виконання не досить впевнене, мають місце технічні зриви, не вистачає емоційності, іноді метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, іноді не чиста інтонація, не досить гарний звук.

Достатній

7

152,5 Програма достатньої складності. Гама у гарному русі. Виконання досить грамотне, динамічно досить виразне, не вистачає емоційності. Технічно не досить впевнено, звук досить гарний іноді незначні порушення інтонації в складних місцях.

8

162,0 Програма достатньої складності. Гаму грає у швидкому русі, подвійні ноти повільно. Інтонація досить чиста, ритм стійкий, звук має приємний тембр, гарно користується динамікою. Виконання грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, стабільності, іноді порушення інтонації в складних місцях

9

171,5 Програма достатньої складності. Гаму грає у швидкому русі, подвійні ноти помірно. Інтонація набуває гостроти, звук тембристий, м’який, метро-ритм стійкий, вібрація різнохарактерна. Виконання грамотне, музикальне, технічно стабільне (іноді незначні похибки). В художній частині бракує емоційності, артистизму, іноді незначні порушення інтонації в складних місцях

Високий

10

181,0 Програма досить складна. Гама у дуже швидкому темпі, подвійні ноти по 4 легато. Інтонація чиста, метро-ритм з елементами rubato. Звук м’який, соковитий. Емоційно тонка гра, широка палітра нюансів, грамотне виконання авторського тексту.

11

190,5 Програма високої складності. Гама у дуже швидкому темпі, подвійні ноти у швидкому. Відмінний виступ, м’який соковитий звук, Емоційно тонка гра, гнучка динаміка, вібрація тепла, вільно відчуває художній ритм, користується rubato. Грамотна інтерпретація авторського тексту.

12

200 Програма високої складності. Гама у дуже швидкому темпі на 1 смичок, подвійні ноти по 8. Взірцеве виконання, звук м’який, соковитий, витончене нюансування, виявляє чутливу емоційність, артистизм. Техніка бездоганна, віртуозного плану. Переконлива інтерпретація авторського тексту, самостійність музикантського мислення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Виконання сольної програми).

 Спеціалізація «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви, слабке володіння елементарними штрихами-прийомами гри, постійні метро-ритмічні порушення, дуже слабка технічна підготовка, звук вкрай неприємного тембру, постійна фальш. Нотний текст відтворюється тільки фрагментарно.

2

112,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, дуже часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, дуже слабка технічна підготовка, неприємний звук, фальшива інтонація. Не здатність цілісно відтворювати нотний текст.

3

118,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, неприємний звук, фальшива інтонація. Не здатність цілісно відтворювати нотний текст.

Середній

4

124,0 Програма відповідає вимогам, низького рівня складності. Маловиразне виконання, часті технічні зриви, метро-ритмічні порушення, часті помилки в тексті, обмежені технічні можливості, не досить гарний звук, не завжди чиста інтонація, але нотний текст відтворюється цілісно.

5

133,5 Програма відповідає вимогам. Виконання маловиразне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, не досить гарний звук, не завжди чиста інтонація, іноді помилки в тексті.

6

143,0 Програма відповідає вимогам, але виконання не досить впевнене, мають місце технічні зриви, не вистачає емоційності, іноді метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, іноді не чиста інтонація, не досить гарний звук.

Достатній

7

152,5 Програма достатньої складності. Виконання досить грамотне, виразне, не вистачає емоційності. Технічно не досить впевнено, іноді порушення інтонації в складних місцях. Звук досить гарний в середньому регістрі.

8

162,0 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, стабільності, іноді порушення інтонації в складних місцях Звук досить гарний в середньому регістрі.

9

171,5 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, технічно стабільне (іноді незначні похибки). В художній частині бракує емоційності, артистизму. іноді незначні порушення інтонації в складних місцях Звук досить гарний в середньому регістрі.

Високий

10

181,0 Програма досить складна. Виконання впевнене, музикальне, досить емоційне, технічно стабільне (іноді деякі незначні похибки). Звук красивого тембру, розвинений діапазон, чиста інтонація. Грамотне виконання авторського тексту, іноді артикуляційні неточності.

11

190,5 Програма високої складності. Виконання впевнене, музикальне, емоційне, технічно стабільне. Грамотна інтерпретація авторського тексту. Звук красивого тембру, розвинений діапазон, чисто інтонаційно.

12

200 Програма високої складності. Виконання яскраве, артистичне, інтонаційно і технічно бездоганне. Звук красивого тембру, розвинений діапазон. Виконання вирізняється музикальністю, емоційністю, переконливою інтерпретацією творів, самостійністю музикантського мислення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Виконання сольної програми).

 Спеціалізація «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Програма не відповідає вимогам. Значні недоліки в посадці і постановці. Виконання маловиразне, дуже часті зупинки, технічні зриви, слабке володіння елементарними штрихами-прийомами гри, постійні метро-ритмічні порушення, дуже слабка технічна підготовка. Не володіє основними штрихами–прийомами гри. Нотний текст відтворюється тільки фрагментарно.

2

112,0 Програма не відповідає вимогам. Значні недоліки в посадці і постановці. Виконання маловиразне, дуже часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, дуже слабка технічна підготовка. Нотний текст відтворюється тільки фрагментарно.

3

118,0 Програма не відповідає вимогам. Суттєві недоліки в посадці і постановці. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, слабка технічна підготовка. Не здатність цілісно відтворювати текст.

Середній

4

124,0 Програма відповідає вимогам, низького рівня складності. Певні недоліки в посадці і постановці. Маловиразне виконання, темпи невірні, часті технічні зриви, метро-ритмічні порушення, часті помилки в тексті, обмежені технічні можливості, але нотний текст відтворюється цілісно.

5

133,5 Програма відповідає вимогам. Певні недоліки в посадці і постановці. Виконання маловиразне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, помилки в тексті.

6

143,0 Програма відповідає вимогам, але виконання не досить впевнене. Певні недоліки в посадці і постановці. Мають місце технічні зриви, не вистачає емоційності, іноді метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами.

Достатній

7

152,5 Програма достатнього рівня складності. Виконання досить грамотне, виразне, не вистачає емоційності, динамічної виразності. Технічно не досить впевнено, іноді мають місце зриви в складних місцях.

8

162,0 Програма достатнього рівня складності. Виконання грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, стабільності. В художній частині бракує емоційності.

9

171,5 Програма достатнього рівня складності. Виконання грамотне, музикальне, технічно стабільне (іноді незначні похибки). В художній частині не вистачає емоційності, артистизму.

Високий

10

181,0 Програма досить складна. Виконання впевнене, музикальне, досить емоційне, технічно стабільне (іноді артикуляційні неточності). Грамотне, осмислене виконання авторського тексту.

11

190,5 Програма високого рівня складності. Виконання впевнене, музикальне, осмислене, емоційне, технічно стабільне. Грамотна інтерпретація авторського тексту. Не вистачає яскравості, артистизму.

12

200 Програма високого рівня складності. Виконання яскраве, артистичне, технічно бездоганне. Виконання вирізняється обґрунтованістю використання виразних музичних засобів, музикальністю, емоційністю, переконливою інтерпретацією творів, самостійністю музикантського мислення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Виконання сольної програми).

 Спеціалізація «СПІВ»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Вступник має низький рівень вокально-музичних даних: фальшиве інтонування, нескоординованість слуху і голосу, почуття ритму – проблемне. Діапазон надзвичайно обмежений. Музична пам'ять – слабка. Голос тембрально безбарвний, безперспективний.

2

112,0 Вокально-музичні дані абітурієнта – незадовільні: фальшива інтонація, слабі музична пам'ять, слух і серйозні недоліки дикції, артикуляції. Голос тембрально безбарвний, діапазон безперспективно обмежений.

3

118,0 Вступник має посередні вокальні дані. Голос тембрально безбарвний, діапазон голосу обмежений. Наявність фальшивої інтонації. Недоліки у відтворенні музичних фраз та ритмічних малюнків. Неосмислене виконання твору.У вступника наявні сталі речові дефекти,  які заважають професійній роботі.

Середній

4

124,0 Абітурієнт має елементарні навички володіння голосовим апаратом. Скоординованість слуху і голосу. Музична пам'ять, почуття ритму – задовільні. Мають місце нечиста інтонація, в’яла артикуляція та слаба емоційна віддача. Діапазон голосу – мінімальний.

5

133,5 Вступник демонструє задовільні вокально-музичні дані. Наявність музичної пам’яті, слуху, почуття ритму. Діапазон голосу незначний. Грубі недоліки інтонації – відсутні. Намагається донести зміст виконуваного твору до слухача.

6

143,0 Осмислене розкриття змісту вокального твору. Музична пам'ять, слух, почуття ритму – задовільні. Голос має риси перспективного росту: наявність достатнього діапазону, скоординованість слуху і голосу. Намагається донести зміст виконуваного твору до слухача.

Достатній

7

152,5 Абітурієнт відчуває характер вокального твору. Виявляє риси музикальності. Демонструє достатній діапазон. Має задовільну інтонацію. Але є недоліки: форсований звук, гугнявість, горлові відтінки.

8

162,0

Вступник емоційно виразно розкриває задум твору, творчо цікавий. Голос перспективний, широкого діапазону. Недоліки: іноді сумнівна інтонація, дикційна невиразність.

9

171,5 Абітурієнт демонструє стабільне почуття ритму, гарну музичну пам'ять та музичний слух. Широкий діапазон. Голос технічно перспективний. Інтонаційні недоліки – незначні. Замало музикальної виразності, емоційної насиченості.

Високий

10

181,0 Вступник впевнено демонструє свої творчі можливості. Голос перспективний, широкого діапазону. Чиста інтонація. Наявність в голосі кантилени. Емоційно виразний.

11

190,5 Голос абітурієнта звучить якісно в розширеному діапазоні, яскраво темброво забарвлений. Чиста інтонація. Індивідуальна манера виконання. Емоційна динаміка розвитку виконуваного вокального твору.

12

200 Вступник в повній мірі розкриває глибину вокального твору, демонструючи можливості свого голосу: повний діапазон, яскраво забарвлений тембр, бездоганну інтонацію. Музикальний, артистичний. Вміє заволодіти слухацькою увагою.

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

на творчому конкурсі (Диригування).

 Спеціалізація «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Кількість помилок

Початковий

1

106,0 Абітурієнт має низький рівень вокально-музичних здібностей. Слабке почуття ритму. Майже відсутня музична пам'ять. Обмежений діапазон голосу. Не володіє грою на фортепіано, не має музично-теоретичної підготовки.

2

112,0 Незадовільна підготовка з музично-теоретичних дисциплін. Слабке володіння інструментом. Відсутня програма з фортепіано. Обмежений діапазон. Почуття ритму не відповідає вимогам.

3

118,0 Музично-теоретична підготовка не відповідає вимогам. Посереднє почуття ритму. Слабка музична пам'ять, недоліки в інтонуванні. Володіння інструментом на початковому рівні.

Середній

4

124,0 Абітурієнт має посередній рівень музично-теоретичної підготовки. Посереднє почуття ритму та слуху. Досить слабке володіння фортепіано. Діапазон обмежений, не чисте інтонування, слабка музична пам'ять.

5

133,5 Посередня підготовка з музично-теоретичних дисциплін. Абітурієнт демонструє наявність музичного слуху, музичної пам’яті, почуття метро-ритму. Слабке володіння інструментом, але має певну програму.

6

143,0 Абітурієнт має задовільну музично-теоретичну підготовку. Почуття ритму, слуху, музичної пам’яті – задовільні. Демонструє невеликий діапазон, але присутня відповідна чистота інтонування. Задовільне володіння фортепіано з певними вимогами до програми.

Достатній

7

152,5 Абітурієнт демонструє задовільний рівень музичної підготовки. Достатній рівень музичної пам’яті та почуття ритму. Здатен повторити по пам’яті невеликі музичні мелодії. Має задовільне інтонування. Володіє інструментом.

8

162,0 Вступник при показі музично-теоретичних здібностей демонструє гарний рівень підготовки, здатен повторити по пам’яті музичний уривок. Має досить гарну інтонацію. Програма з фортепіано складається з двох різнохарактерних творів, які виконуються на гарному рівні. Діапазон досить розширений, є володіння при співі музичним фразуванням твору.

9

171,5 Абітурієнт впевнено демонструє рівень музичної підготовки. Здатен виконати вокальний твір з розкриттям музичного образу. Гарний показник музичної пам’яті, почуття метроритму. Програма з фортепіано має складніший рівень, але виконується з деякою технічною невпевненістю.

  

Високий

10

181,0 Програма для вступу виконується на досить високому рівні. Абітурієнт демонструє гарний рівень як вокально-технічних так і музично-теоретичних можливостей. Гарно володіє інструментом, виконує досить складні музичні твори, де демонструє не лише технічні, а й художньо розкриває образ твору. Має досить широкий діапазон, чисте інтонування.

11

190,5 Абітурієнт має високий рівень знань з музично-теоретичних дисциплін. При грі на фортепіано демонструє гарну технічну базу, емоційність показу музичних образів. Здатен продемонструвати початкові навички схем диригування заданого твору, володіє природною пластикою, що важливо для майбутнього диригента.

12

200 Абітурієнт демонструє високий рівень підготовки музично-теоретичних дисциплін. Має ідеальні природні здібності, що до інтонування при співі. Дуже розвинений широкий діапазон, поставлений голосовий апарат. Здатен виконувати по слуху додатковий голос у 2-х, 3-х голосних творах. Має почуття гармонічного слуху.

Критерії оцінювання навчальних досягнень

творчого конкурсу з музичної грамоти та сольфеджіо

вступників спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Екзаменаційні вимоги для вступників спеціалізацій «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики» відповідають навчальним програмам випускних класів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання). Екзамен виявляє рівень підготовки абітурієнта з музично-теоретичних дисциплін в обсязі курсу сольфеджіо.

Іспит включає:

 • запис музичного диктанту (крім спеціалізації «Спів»);
 • усна відповідь по білетах.

Екзаменаційні білети складаються з таких питань:

 1. теоретичне питання з музичної грамоти;
 2. інтонаційні вправи:
 • в ладу – 5 елементів:

-         різновид ладу,

-         ряд ступенів,

-         інтервал,

-         акорд,

-         послідовність з 5-6 акордів.

 • поза ладом – 4 елементи:

-         інтервал  ↑,

-         інтервал  ↓,

-         акорд   ↑,

-         акорд   ↓.

 1. спів мелодії з аркуша;
 2. слуховий аналіз елементів музичної мови – 5 елементів:

-         різновид ладу,

-         2 інтервали,

-         акорд,

послідовність акордів в тональності (5-8).

Критерії оцінювання навчальних досягнень

з музичної грамоти та сольфеджіо (усно)

вступників спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Рівні

навчальних

досягнень

12-

бальна

100-

бальна

Критерії оцінювання навчальних

досягнень

Початковий

1

106,0

1.Муз. грамота. Питання не розкрито, знання теорії в межах 10-15%, визначення понять не сформовано, практичних навичок в побудові елементів музики немає.

2.Інт. вправи. Навички інтонування в ладу і поза ладом відсутні.

3.Спів з аркуша. Тональність не визначена, навички співу з аркуша відсутні.

4.Слуховий аналіз. Правильних відповідей немає.

2

112,0

1.Муз. грамота. Визначення теоретичних понять туманне, знання 20% матеріалу. Навички практичної побудови елементів музичної мови дуже слабкі.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом погана, побудовані лише деякі елементи, навички інтонування відсутні.

3.Спів з аркуша. Тональність визначена неправильно, виконані лише перші такти, ритм вільний, інтонація непевна.

4.Слуховий аналіз. Одна частково правильна відповідь.

3

118,0

1.Муз. грамота. Певні теоретичні знання (30%), дещо плутані. Навички побудови елементів погані.

2. Інт. вправи.Орієнтація в ладу і поза ладом погана, побудовано і виконано 30% завдань, інтонація непевна.

3.Спів з аркуша. Виконана частина мелодії (≈30%), інтонація непевна, диригування відсутнє, можливе неправильне визначення тональності.

4.Слуховий аналіз. Дві відповіді із частковим визначенням елементів.

Середній

4

124,0

1.Муз. грамота. Відповідь в повільному темпі, поверхнева, з допоміжними запитаннями, визначення понять сформовано нечітко. Побудова елементів виконана частково або із значною кількістю помилок.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом недостатня, інтонація фальшива.

3.Спів з аркуша. Складності у визначенні тональності. Мелодія виконана з великою кількістю помилок інтонаційного і ритмічного характеру з підказками викладача. Інтонація дуже неякісна, слабо виражені навички співу і одночасного диригування.

4.Слуховий аналіз. 1 правильна відповідь, 1-2 частково правильні.

*Варіант: не визначена послідовність+3 неправильні відповіді.

5

133,5

1.Муз. грамота. Відповідь поверхнева, з допомогою додаткових питань. Знання 50% теоретичного матеріалу, визначення неточні, багато помилок в побудові.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом недостатня, половина елементів проінтонована правильно.

3.Спів з аркуша. Вагання у визначенні тональності, мелодія виконана із зупинками, помилками різного характеру (інтонаційними, ритмічними, з порушенням координації співу і диригування).

4.Слуховий аналіз. Не визначена послідовність + 2-3 неправильних відповіді, 2-3 часткові.

6

143,0

1.Муз. грамота.Знання 60% теоретичного матеріалу, визначення понять неточне. Практичні завдання виконані правильно в межах своїх знань, в решті – помилки.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом недостатня, більша половина завдань (60%) проінтонована правильно, чисто.

3.Спів з аркуша. Вагання при визначенні тональності, мелодія виконана повністю, але із зупинками і помилками.

4.Слуховий аналіз. Не визначено послідовність + 2 неправильних відповіді, 1-2 часткові.

Достатній

7

152,5

1.Муз. грамота. Відповідь схематична, визначення понять неповне, практичні завдання виконані з помилками (3-4). Відповідь із додатковими питаннями.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом достатня, інтонування більшості (75%) елементів чисте

3.Спів з аркуша. Мелодія виконана в повільному темпі з диригуванням; 5-6 помилок інтонаційного або ритмічного характеру, можливі зупинки при співі, пов’язані з порушенням координації співу і диригування.

4.Слуховий аналіз. 2 неправильні, 2-3 неповні відповіді.

8

162,0

1.Муз. грамота. Знання теоретичного матеріалу достатнє, але неглибоке. В музичних прикладах помилки; відповідь із незначними допоміжними питаннями.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом достатня, неточність в інтонуванні одного завдання, деякі помилки в побудові.

3.Спів з аркуша. Мелодію виконано в дещо повільному темпі з диригуванням; при виконанні – 3-4 помилки інтонаційного або ритмічного характеру.

*варіант – 2-3 помилки; зупинка при співі або порушення диригентської схеми.

4.Слуховий аналіз. 1 неправильна відповідь, 2-3 неточні.

9

171,5

1.Муз. грамота. Знання теоретичного матеріалу хороше. Деякі неточності у визначеннях і практичних завданнях (1-2), темп їх виконання дещо повільний.

2. Інт. вправи. Орієнтація в ладу і поза ладом хороша, неточності в інтонуванні 2-х елементів.

3.Спів з аркуша. Мелодія виконана правильно, чисто, з диригуванням. Можливі 1-2 помилки інтонаційного або ритмічного характеру, порушення в диригуванні (1)

4.Слуховий аналіз. 1 неправильна відповідь, або 2 неповні (не визначено обернення акорду, або якість інтервалу).

Високий

10

181,0

1.Муз. грамота. Глибокі знання теоретичного матеріалу, чітке формулювання думок, якісна ілюстрація музичними прикладами. Побудова елементів музичної мови дещо повільна.

2. Інт. вправи. Хороша орієнтація в ладу і поза ладом, деякі неточності в інтонуванні (1-2).

3.Спів з аркуша. Мелодія виконана правильно, з диригуванням, в дещо уповільненому темпі.*

*Варіант: виконання чисте, можливі 1-2 помилки в назві нот при правильному інтонуванні.

4.Слуховий аналіз. Визначені всі елементи, 1-2 неповні відповіді: не вказано вид обернення акорду в послідовності або від звуку.

11

190,5

1.Муз. грамота. Ґрунтовні знання теоретичного матеріалу, якісна ілюстрація музичними прикладами. Відповідь без допоміжних питань.

2. Інт. вправи. Вільна орієнтація в ладу і поза ладом, чисте інтонування.

3.Спів з аркуша. Виразний, якісний спів з диригуанням, темп дещо уповільнений.

4.Слуховий аналіз. Визначено правильно всі елементи, відповідь з певними ваганнями.

12

200

1.Муз. грамота. Ґрунтовне знання теоретичного матеріалу, вміння чітко сформулювати думку і дати правильне визначення понять. Швидка і правильна побудова елементів музичної мови в тональності і від звуку. Відповідь без допоміжних питань.

2. Інт. вправи. Вільна орієнтація в ладу і поза ладом, правильне відтворення елементів, чисте інтонування.

3.Спів з аркуша. Виразний якісний спів мелодії в темпі, близькому до оригіналу.

4.Слуховий аналіз. Швидке і правильне визначення запропонованих елементів.

Критерії оцінювання музичного диктанту вступників

 спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Запис мелодії здійснюється всіма абітурієнтами однієї спеціалізації одночасно. Виконується 10 раз протягом 30 хвилин. Рівень складності визначений окремо для кожної спеціалізації і відповідає обсягу знань курсу сольфеджіо відповідно навчальних програм випускних класів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Рівні

навчальних

досягнень

12 –бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних

досягнень

     

Початковий

1 106,0

Записано декілька звуків.

2 112,0

Невизначений розмір, в декількох тактах є певна відповідність з оригіналом.

*Варіант – записано схематично тільки звуковисотну лінію без розміру і ритму.

3 118,0

Повністю записаний ритм, але з помилками, відсутній нотний текст.

*Варіант - неправильно визначений розмір, в деяких тактах є певна інтонаційна відповідність оригіналу.

Середній

4 124,0

Правильно записано 2-3 такти, решта – із суттєвими помилками або відсутня.

*Варіант – повністю правильно записано ритм мелодії без нотного тексту.

5 133,5

Записано половину мелодії , але з помилками, решта – фрагментарно: частково ритм або звуковисотність.

*Варіант – правильний запис звуковисотної лінії при значному порушенні ритмічної організації, викликаної неправильно визначеним музичним розміром.

6 143,0 Записано правильно 60% мелодії диктанту (5тактів); решта – із суттєвими помилками звуковисотного і ритмічного характеру або фрагментарно (можлива відсутність трьох тактів)

Достатній

7 152,5

Мелодія записана повністю, помилки звуковисотного і ритмічного характеру в 2-х тактах; також допустимо 2-3 незначні помилки в правопису або групуванні; знаках альтерації.

*Варіант – два такти записані схематично (або відсутні)

8 162,0

Мелодія записана повністю. в одному такті значні помилки звуковисотного і ритмічного характеру; відсутні випадкові знаки альтерації (1-2)

*Варіант – Відсутній 1 такт + помилки в знаках альтерації (1-2) або в правопису (1-2)

9 171,5 Мелодія записана повністю. Незначні помилки звуковисотного і ритмічного характеру; неправильний запис випадкових знаків альтерації (1-2) або пропуск (1-2). Однакові помилки рахуються за одну.

Високий

10 181,0 Мелодія записана правильно. Допускаються незначні помилки в знаках альтерації – 1-2 (або їх відсутність), в групуванні (1),  в правопису (1-2).
11 190,5

Мелодія записана правильно, має незначні помилки в правопису (штилів, пауз, знаків альтерації – 1-2).

12 200

Мелодія записана правильно, високий рівень грамотності в правопису.

Критерії оцінювання навчальних досягнень

з музичної літератури та виконання програми на фортепіано

вступників спеціальності 025 спеціалізації «Теорія музики»

Вступне випробування з музичної літератури та виконання програми на фортепіано для вступників спеціалізації «Теорія музики» являється другим етапом творчого конкурсу і виявляє рівень підготовки вступника.

Іспит включає:

 • виконання програми на фортепіано;
 • усну відповідь по білетах та письмову відповідь на третє питання білету (музична вікторина з 12 фрагментів музичних творів).

Програма на фортепіано виконується на пам’ять і повинна включати: твір крупної форми, поліфонію, п'єсу, етюд.

Критерії оцінювання навчальних досягнень з виконання програми

на фортепіано вступників спеціальності 025 спеціалізації «Теорія музики»

Рівні

навчальних

досягнень

 

12 - бальна

 

100 - бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви, слабке володіння елементарними штрихами-прийомами гри, постійні метро-ритмічні порушення, дуже слабка технічна підготовка. Нотний текст відтворюється тільки фрагментарно.

2

112,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, дуже часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, дуже слабка технічна підготовка. Не здатність цілісно відтворювати текст.

3

118,0 Програма не відповідає вимогам. Виконання маловиразне, часті зупинки, технічні зриви в нескладних місцях, обмежене володіння основними штрихами-прийомами гри, слабка технічна підготовка. Не здатність цілісно відтворювати текст.

Середній

4

124,0 Програма відповідає вимогам, низького рівня складності. Маловиразне виконання, часті технічні зриви, метро-ритмічні порушення, часті помилки в тексті, обмежені технічні можливості, але нотний текст відтворюється цілісно.

5

133,5 Програма відповідає вимогам. Виконання маловиразне, мають місце технічні зриви, метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, часто невірна педалізація, помилки в тексті.

6

143,0 Програма відповідає вимогам, але виконання не досить впевнене, мають місце технічні зриви, не вистачає емоційності, іноді метро-ритмічні порушення, недостатнє володіння штрихами, іноді невірна педалізація.

Достатній

7

152,5 Програма відповідає вимогам. Виконання досить грамотне, виразне, не вистачає емоційності. Технічно не досить впевнено, іноді мають місце зриви в складних місцях.

8

162,0 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, але в технічній частині не вистачає впевненості, стабільності.

9

171,5 Програма достатньої складності. Виконання грамотне, музикальне, технічно стабільне (іноді незначні похибки). В художній частині бракує емоційності, артистизму.

Високий

10

181,0 Програма досить складна. Виконання впевнене, музикальне, досить емоційне, технічно стабільне (іноді деякі незначні похибки). Грамотне виконання авторського тексту, іноді артикуляційні неточності.

11

190,5 Програма високої складності. Виконання впевнене, музикальне, емоційне, технічно стабільне. Грамотна інтерпретація авторського тексту.

12

200 Програма високої складності. Виконання яскраве, артистичне, технічно бездоганне. Виконання вирізняється обґрунтованістю використання виразних музичних засобів, музикальністю, емоційністю, переконливою інтерпретацією творів, самостійністю музикантського мислення.

Екзаменаційні білети з музичної літератури складаються з таких питань:

 1. Життєвий та творчий шлях композитора;
 2. Аналіз музичного твору;
 3. Музична вікторина (12 фрагментів).

Критерії оцінювання відповідей на усні питання білетів

з музичної літератури вступників спеціальності 025 спеціалізації «Теорія музики»

Рівні

навчальних

досягнень

12 -

бальна

100 -

бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

106,0 Абітурієнт демонструє слабо сформоване музично-образне мислення, фрагментарне уявлення про явища музичної культури та творчий шлях композитора, не орієнтується в особливостях жанрів та форм.

2

112,0 Абітурієнт володіє обмеженим обсягом музичного матеріалу, демонструє слабо сформований рівень сприйняття музичного твору, слабо розвинені вміння та навички, обмежений словниковий запас.

3

118,0 Абітурієнт демонструє знання в незначній частині музичного матеріалу, загальне уявлення про стилі, жанри та музичні форми, обмежений запас музичної термінології. Не вдалі спроби музичної ілюстрації . Аналіз змісту музичного твору будує на примітивному рівні.

Середній

4

124,0 Абітурієнт здатний сприймати та виконувати музичні твори на репродуктивному рівні, але не усвідомлює образної сфери творів, демонструє слабкі навички аналізу, застосування спеціальної термінології задовільне, слабкий рівень музичної ілюстрації.

5

133,5 Абітурієнт володіє навичками та вміннями аналізу творів з художньо-конкретною основою (програмна музика), але слабко орієнтується в сфері «чистої» інструментальної музики, що потребує абстрактного мислення, впевнено розрізняє музичні жанри, слабкий рівень музичної ілюстрації.

6

143,0 Абітурієнт у достатній мірі орієнтується у значній частині музичного матеріалу , володіє біографічним матеріалом, але потребує уточнюючих додаткових запитань, не завжди може самостійно зробити висновок щодо творів, які аналізує. Недосить добрий рівень музичної ілюстрації.

Достатній

7

152,5 Абітурієнт засвоїв найважливіший матеріал програми, але демонструє нестійкі знання, робить непереконливі висновки, непослідовно викладає думки, припускається термінологічних помилок, достатній рівень музичної ілюстрації.

8

162,0 Абітурієнт у достатньому обсязі володіє програмовим матеріалом, досить впевнено аналізує художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення, бракує власних асоціацій та висновків, добрий рівень музичної ілюстрації.

9

171,5 Абітурієнт виявляє у достатньо повному обсязі засвоєння біографічного та тематичного музичного матеріалу, вірно формулює думки і висновки, але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної термінології, досить добрий рівень музичної ілюстрації.

Високий

10

181,0 Абітурієнт має міцні знання програмового матеріалу, демонструє обізнаність у галузі біографії композитора, володіє додатковою інформацією, має навики впевненого аналізу твору, утім допускає неточності у формулюваннях та спеціальній термінології, високий рівень музичної ілюстрації.

11

190,5 Абітурієнт має знання програмового матеріалу у повному обсязі, вміє використовувати знання, вміння та навички, демонструє знання спеціальної термінології, свідомо її вживає, вміє систематизувати, асоціювати музичні твори з творами інших мистецтв. Високий рівень музичної ілюстрації.

12

200 Абітурієнт має ґрунтовні знання програмового матеріалу, здатний узагальнювати та асоціювати музичні твори з творами інших мистецтв та життєвими явищами, застосувати здобуті знання у музичній діяльності, демонструє творчий характер мислення та бездоганність музичної ілюстрації.

Критерії оцінювання музичної вікторини. Абітурієнти спеціалізації «Теорія музики» повинні визначити на слух 12 фрагментів музичних творів за програмами ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання) у письмовій формі, вказавши при цьому:

-         композитор (ініціали та прізвище);

-         назва твору (жанр, номер, назва, тональність);

-         частина, тема (в інструментальному творі); дія, номер (в оперному творі).

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за музичну вікторину – 12. Для вступників на основі повної загальної освіти набраний бал переводиться у 200-бальну шкалу згідно таблиці, яка використовувалась для  оцінювання відповідей на усні питання білетів.

Загальна оцінка з музичної літератури – визначається як середньоарифметичне оцінок за відповіді на кожне з трьох питань екзаменаційного білету.

Загальний бал за другий етап творчого конкурсу (музична література та виконання програми на фортепіано) визначається як середньоарифметичне оцінки за виконання програми на фортепіано та оцінки з музичної літератури. Максимальний бал за другий етап творчого конкурсу  – 12 (за  12-бальною шкалою) та 200 (за 100-бальною шкалою).

Критерії оцінювання навчальних досягнень

вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

 зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

з дисципліни «Українська мова» (диктант)

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна 100-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Кількість помилок

Початковий

1

106,0 15-16 і більше

2

112,0 13-14

3

118,0 11-12

Середній

4

124,0 9-10

5

133,5 7-8

6

143,0 5-6

Достатній

7

152,5 4

8

162,0 3

9

171,5 1+1 (негруба)

Високий

10

181,0 1

11

190,5 1 (негруба)

12

200 без помилок

Dep Osvita4