Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

спеціалізації «Акторська майстерність»

Творчий конкурс. І етап (Сценічна мова).

Вимоги: Прочитати напам’ять   вірш, байку, невелике оповідання або уривок з прозового твору.

Критерії оцінювання: виразність та сила голосу, чіткість дикції, розуміння змісту виконуваного твору, багатство уяви, міра емоційної схвильованості вступника, його здатність зацікавити, захопити слухача, уміння передати характерність, жанр і стиль автора.

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

Абітурієнт має невиразну і дефектну мову, погану пам’ять, нерозвинуту уяву, неемоційний, не схильний до асоціативного мислення. Виступ непереконливий, невиразний, з багатьма помилками в тексті.

2

3

Середній

4

Вступник має виразну та дійову без дефекту мову, розвинуту уяву, хорошу пам’ять, вразливість, емоційність, але він не має яскравих бачень і не вміє фантазувати, недостатнє почуття віри і волі. Допускає неточності, помилки в тексті.

5

6

Достатній

7

Вступник при виконанні творів показує перераховані нижче якості (рівень – високий), але допустив неточність, незначну помилку, має якийсь поодинокий недолік у засобах зовнішньої виразності, у нього досить багата фантазія і менші імітаційні здібності.

8

9

Високий

10

Вступник має виразну та дійову без дефектів мову, розвинуту уяву, почуття віри, емоційність, вразливість, волю, хорошу пам’ять, яскраві бачення та вміння фантазувати, крім того є схильність до асоціативного мислення.

11

12


Творчий конкурс. ІІ етап (Музично-пластичні дані).

Вимоги: Виконати пісню, показати підготовлений танець (або зімпровізувати під задану мелодію), виконати етюд на задану тему (дія в запропонованих обставинах).                                                    

Крітерії оцінювання: рівень вокальних здібностей, наявність музичного слуху, почуття ритму, пластичність, рівень володіння психофізичним апаратом, а також здатність вступника до органічного (доцільного) існування в запропонованих обставинах, міра віри в них.

Рівні

навчальних

досягнень

12-бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

1

Вступник має недостатній рівень володіння психофізичним апаратом, не відкриває в собі хорошу психомоторику, не має почуття зміни темпоритму, має поганий слух, погані (слабкі) вокальні дані, непластичний.

2

3

Середній

4

Вступник має середній рівень володіння психофізичним апаратом, виконуючи завдання, проявив нерозуміння його, не володіє вірною самооцінкою, недостатньо пластичний, має не досить добрі вокальні дані, не вміє бути готовим до постійного «перетворення», не завжди почуває зміну темпоритму при виконанні творів.

5

6

Достатній

7

Вступник має достатній рівень володіння психофізичним апаратом, демонструє, що він володіє всіма перерахованими нижче якостями, але допустив неточність, незначну помилку, має якісь поодинокі недоліки в засобах зовнішньої виразності, у нього не досить багата фантазія і менші інтонаційні здібності.

8

9

Високий

10

Вступник має високий рівень володіння психофізичним апаратом, відкриває в собі хорошу психомоторику, вміння міняти темпоритми, має музичність, сценічну увагу, хороші вокальні дані, акторський темперамент, пластичність, володіє вірною самооцінкою, має достатньо високий рівень культури і вирізняється постійною готовністю до перетворення та всіляких художніх метаморфоз.

11

12Dep Osvita4