Спеціальність 026 "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Спеціалізація "АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ФАХУ

       

        Професійний відбір виявляє наявність у вступників зовнішніх та внутрішніх акторських даних.

        До зовнішніх належать фактурні дані – зріст, риси обличчя, їх виразність, розвиненість мовного апарату й голосу; наявність слуху, почуття ритму, вокальних даних; координованість рухів та пластичність тіла.

        До внутрішніх – здатність до образного та логічного мислення, творча уява, емоційна збудженість та рухливість, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість, духовна змістовність.

        

Творчий конкурс з фаху проводиться у два етапи (тури).

   І етап. Сценічна мова. Виконання уривку з прозового твору (або невелике оповідання), вірша, байки.

При цьому оцінюються розуміння змісту виконуваного твору, багатство уяви, міра емоційної схвильованості вступника, здатність зацікавити, захопити слухача, уміння передати характерність, жанр і стиль автора.

       ІІ етап. Музично-пластичні дані. Виконання пісні, танцю, виконання етюду-вправи на задану тему (доцільну органічну дію в запропонованих обставинах).    

Оцінюються вокальні здібності, наявність музичного слуху, почуття ритму, пластичність вступника, а також його здатність до органічного існування в запропонованих обставинах, міра віри в них.

Dep Osvita4