Спеціальність 025 Спеціалізація "ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Абітурієнти повинні вміти виконати:

1. Гами до 4 знаків, їх тризвуки, Д7, та зм. УІІ7 в помірному темпі, різними штрихами.

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п'єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

1.Гами до 3 знаків, арпеджіо.

2.Дві п'єси, 1 технічний етюд, тремоло малий барабан: поодинокі удари, двійки, трійки, 2 технічних етюди.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1.Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в скрипковому та басовому ключах.

2.Знати мажорні та мінорні гами до 4-х знаків включно (мажор - натуральний та гармонічний, мінор - натуральний, гармонічний та мелодичний).

3.Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7 в тональностях мажору і мінору до 4-х знаків та від даного звука.

4.Будувати та визначати в тональностях мажору і мінору до 4-х знаків акорди -головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди, дисонуючі акорди - з розв'язанням.

5.Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди та розв'язувати їх в тональностях мажору та мінору.

6.Знати італійською мовою термінологію темпів та деяких прийомів виконання у музиці.

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорні тональності у розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 протягом ЗО хвилин з 10 програвань. Ладо-інтонаційні труднощі -сполучення 3-х видів мінору,

нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; ритмічні групи.

2. Спів:

а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х знаків;

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів;

в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору (натуральних) та від звука вгору та вниз;

г) інтервалів - зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 у натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням. Тіж інтервали від звука вгору та вниз з розв'язанням

в тональностях мажора та мінора;

д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням та від звука - мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;

Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора.

3. Слуховий аналіз:

а) мажорних (2 видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

б) окремих ступенів у музичному ладу;

в) інтервалів (по 2-3) з 2-х програвань;

г) акордів (по 2-3) з 2-х програвань.

4. Спів по нотах:

незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.

5. Творчі вправи:

а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або виконати на
інструменті;

б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.

Dep Osvita4