Спеціальність 025 Спеціалізація "НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Клас бандури

Технічна підготовка:

1. Грати мажорні і мінорні гами до чотирьох діезів і трьох бемолів правою та лівою руками разом в помірному темпі такими ритмічними угрупуваннями:

1-І, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; тризвуки головних ступенів тональностей

та їх обернення; арпеджіо мале, велике, ламане; штрих-стакато.

Домінантсептакорд - грати в тональності Соль мажор.

2. Два-три етюди на різні види техніки.

Прийоми гри: щипок, удар, флажолети, тремоло однієї ноти. Мелізми: морденти, форшлаги.

3. Читання з листа - рівень складності відповідає вимогам ІІІ класу ДМШ (Збірник "Бандура" ІІІ клас. Упорядник М.Гвоздь. Київ, "Музична Україна", 1980).

Художня підготовка (твори):

1.Один поліфонічний твір.

2.Один твір крупної форми.

3.Два твори різні за характером.

4.Два вокальні твори, різні за характером.

Приблизна програма

Й.С.Бах. Сарабанда сі мінор.

/"Взяв би я бандуру", випуск 10/. Й.С.Бах. Куранта Соль мажор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А. Омельченко/. Г.Ф.Гендель. Чакона ре мінор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А.Омельченко/. К.М'ясков. Варіації на тему: "Якби мені черевики".

/Бібліотека бандуриста. Випуск 15. Упорядник С.Баштан. Київ, 1960/. В.Сазонов. Варіації на тему російської народної пісні "Метелиця". С.Баштан.

Обробка української народної пісні "І шумить, і гуде".

/Бібліотека бандуриста. Випуск 18. Київ, 1962/. С.Баштан. Експромт.

/Репертуар бандуриста. Випуск 9.1. М.Дремлюга. Лірична пісня.

/"Взяв би я бандуру". Випуск 4./.

Клас балалайки

Технічна підготовка:

I. Гами мажорні та мінорні до 3 знаків на струні "ля" з переходом на струну "мі". Гра одноголосних гам ритмогрупами по 2,3 - 6 нот на акцент.

Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та мала), тремоло; Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами - стакато, легато, маркато.

Арпеджіо: тонічне, субдомінантове, домінантове.

II. Один - два етюди на різні види техніки,

наприклад: Н.Чайкін. Етюд; А.Шалов. Етюд-тарантела; Ю.Блінов. Збірник "40 етюдів".

Художня підготовка (твори):

1. Один твір крупної форми, наприклад:

Г.Гендель. Аllеgго із Сонати для скрипки G-dur, І ч. Б.Барчунов. Концерт, II та ІІІ частини. Г.Камалдінов. Сюїта та народні теми (4 частини).

2. Один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні, наприклад:

Ф.Шуберт. Серенада.

В.Андреєв. Вальси.

А.Шалов. Волга - реченька глубока, Тонкая рябина.

О.Незовибатько. Гречанинка і козачок.

3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:

Є. Авксентьєв. Юмореска; В.Андреєв. Полонез. С.Рахманінов. Італійська полька. Й.Брамс. Угорські танці, № 2, 5.

4. Читання з листа творів, наприклад: Хрестоматія балалаєчника 3-5 кл. Вип. І, упорядник В.Глейхман. М., 1972 р.

Клас домри

1. Дві гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в 2 та 3 октави - різноманітними динамічними відтінками, репетиції від 2 до 8 нот включно; ритмогрупи № 2-8;

нот різними штрихами; арпеджіо 3-х видів.

2. Два-три етюди на різні види техніки /наприклад: М,Шелест, М.Білоконєв - Етюди для домри, 5 кл.; Ф.Вольфарт - Етюди для скрипки;

Ф.Мазас -1 з. Етюди для скрипки/.

3. Твір крупної форми /наприклад: А.Вівальді - Концерт ля мінор, ре мінор, Соль мажор - Іч.; А.Комаровський - Концерти № 2, 3;

Ф.Зейц - Концерт № 1,2 /.

4. Два різнохарактерних твори (один - кантиленного характеру, другий - оригінальний або віртуозний) /наприклад: Л.Боккеріні. Менует; К.Бом.

Безперервний рух; Г.Верьовка. Лірична пісня; М.Вериківський.

"Українська сюїта" - одна із 2-х пісень; В.Гомоляка. 10 п'єс для скрипки/.

5. Читання з листа, наприклад із збірки: Домра 3 кл. ДМШ, упор. М.Білоконєв. А.Григоренко, М.Шелест,К., 1989 р.

Клас гітари

Технічна підготовка

1. Гами в обсязі 1-2 октав до 2-х знаків різними ритмічними малюнками (дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі).

2. Два-три етюди на різні види техніки, складністю за V кл. ДМШ.

Художня підготовка

1. Поліфонічний твір (наприклад, дві-три частини з сюїт Р. де Візе, І.Ронкаллі, Х.Персел).

2. Твір крупної форми (наприклад, сонати, сонатини Ф.Каруллі, М.Каркассі, Ф.Моліно та ін.), а також рондо, фантазії.

3. Дві різнохарактерні п'єси (одна обов'язково українського автора), наприклад: О.Іванов- Крамськой. Елегія, Поривання; АХрабовський.

Прелюд, Ноктюрн та ін.

4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Шестиструнна гітара", 3 кл. ДМШ, упор. М.Михайленко, К., 1984р.

Клас флейти - сопілки

Технічна підготовка

1. Гра в обсязі 2-х октав гам до 2-х знаків: одна мажорна, одна мінорна, арпеджіо. Штрихи: легато, стакато.

Ритмогрупи: від 2-х нот на акцент до 5 на акцент з використанням штрихів легато й стакато.

2. 1-2 етюди на різні види техніки, наприклад:

Б.Трізно. Етюд № 2; Г.Гарібальді. Етюд № 26;

М.Платонов. Етюд № 28.

Художня підготовка

1. Один твір крупної форми, наприклад:

Г.Гендель. Соната № 7 1 та 2 ч. або 3 та 4 ч.

Й.Бах. Партита ля мінор 1-3 ч.

2. Кантилена або обробка, наприклад:

Ф.Шуберт. Серенада для флейти.

Сен-Санс. Лебідь (для скрипки).

Б.Лятошинський. Старовинний танок (переклад для флейти).

3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:

Молдавський танок "Бетуту", обр. М.Алейнікова.

Й.С.Бах. Скерцо із сюїти сі мінор.

4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Хрестоматія для флейти", 1-3 кл. ДМШ, К., 1990.

Клас баяна, акордеона

Технічна підготовка

1. Гами мажорні на 3-4 октави основними штрихами з кожного з 3-х рядів правої клавіатури (двома руками).

Арпеджіо мажорні. Акорди.

Мінорні гами одноголосні (по можливості).

Мажорні гами терціями (по можливості).

2. Один-два етюди на різні види техніки.

Художня підготовка

1.Один поліфонічний твір (двоголосні інвенції І.С.Баха та ін.).

2.Один твір крупної форми (по рівню складності не нижче V кл. ДМШ), наприклад, сонатини Кулау, Чимароза, Гайдна, Яшкевича, Дербенко та ін.

3.Один твір кантиленного характеру.

4.Один твір з елементами віртуозності, побудований на народному мелосі, чи оригінальний (не нижче рівня складності V кл. ДМШ).

5.Читання з листа, наприклад, творів: Баян, 3 кл. ДМШ, упор. М.Корецький, Д.Алексеєв, К., 1976.

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 на протязі 3О хвилин з 10 програвань.

Ладо-інтонаційні труднощі: сполучення 3-х видів мінору,

нескладні стрибки вгору та вниз по звуках акордів. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяті у різних групах.

2.Інтонаційні вправи (спів):

а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х знаків;

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів.

в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору (натуральних) та від звука вгору та вниз;

г) інтервалів - зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням.

Ті ж інтервали від звука вгору та вниз з розв' язанням

в тональностях мажора та мінора;

д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7 та його обернення і ввідні септакорди з розв'язанням.

Від звука - мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;

Д 7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора (вгору та вниз).

3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):

а) мажорних (2-х видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

б) окремих ступенів в ладу,

в) інтервалів (по 2-3);

г) акордів (по 2-3).

4. Спів по нотах:

а) незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.

5. Творчі вправи:

а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або виконати на інструменті;

б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в скрипковому та басовому ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до 4-х знаків включно (мажор - натуральний та гармонічний; мінор - натуральний, гармонічний та мелодичний).

3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7 в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків акорди –головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди.

Дисонуючі акорди – з розв'язанням.

5. Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди та розв'язувати їх

в тональностях мажору та мінору.

6.Знати приклади темпів та деяких прийомів виконання у музиці на італійській мові, літерні позначення звуків, назви октав на фортепіано.

Dep Osvita4