Спеціальність 025 Спеціалізація "ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Клас скрипки та альта

а) дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато;

б) подвійні ноти (терції, секти, октави у межах гами в 3 октави), основні штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійе);

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

д) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Григорян. "Начальная школа игры на скрипке". Москва, "Музыка", - 1988г.

2. Пархоменко. "Школа игры на скрипке". Київ, "Музична Україна", - 1987г.

3. Тахтаджиев. "Скрипка". Київ, "Музична Україна", - 1980г.

4. "Пьесы и произведения крупной формы". Москва, - 1986г.

Клас віолончелі

а) одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6, 9 легато та подвійні ноти (терції, секти, октави);

б) два етюди на різні види техніки;

в) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

г) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Р.С.Сапожніков. Школа гри на віолончелі.

2. Ю.О.Полянський. Крок за кроком.

Клас контрабаса

а) мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато;

б) один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник легких етюдов. Сост. Раков. Москва, -1963р.;

в) п'єса, або одна-дві частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості). Читання з листа не передбачається.

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності в обсязі ІІ речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, який має яскраву жанрову основу. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми;

ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів); старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4 та зб.4, зм.4) у гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення;
домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд II ступеня (ІІ7) з розв'язанням (вгору та вниз);

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) -вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-5);

б) акорди в послідовності (3-4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4.Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи,

зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

5.Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо)

та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку,

назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Dep Osvita4