Спеціальність 025 Спеціалізація "СПІВ "

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Продемонструвати наявність голосових та музичних здібностей. Проспівати 2 твори (2 народні пісні або народну пісню та романс чи нескладну арію), продекламувати напам’ять байку,

вірш або прозу, порухатися під музику на сцені.

СОЛЬФЕДЖІО

I. Інтонаційні вправи (спів):

а) проспівати натуральну мажорну або мінорну (3-х видів) гаму з 1-2 ключовими знаками, а також різні ступені в гамі - стійкі та нестійкі з розв'язанням;

б) інтонувати в даних мажорних або мінорних тональностях з 1-2 знаками вгору та вниз, головні тризвуки та їх обернення, Д7 з розв'язанням;

в) проспівати від заданого звуку вгору та вниз інтервали в обсязі октави, мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7 з розв'язанням.

II. Слуховий аналіз:

визначити на слух інтервали в межах октави, мажорні та мінорні тризвуки, їх оберненнями, Д7, а також види гам - натуральну мажорну або мінорну (3-х видів).

III. Читання по нотах:

проспівати по нотах мелодію у тональності з 1 або 2 ключовими знаками із диригуванням (рівень складності - 2-3 клас ДМШ);

повторити за екзаменатором по пам'яті даний ритмічний малюнок та мелодію.

Ритмічні особливості - розмір 2/4 або 3/4, ноти з крапкою, шістнадцяті в різних групах.

Інтонаційні труднощі - гамоподібний рух, оспівування звуків, рух по звуках акорду, стрибки.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

-Абітурієнт повинен знати:

-тональності мажору та мінору до трьох знаків, вміти їх зіграти на фортепіано;

-літерні позначення звуків;

-назви темпів (італійською мовою) та деяких розповсюджених прийомів виконання.

Dep Osvita4