Спеціальність 025 Спеціалізація "ФОРТЕПІАНО"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

а) виконання сольної програми:
поліфонічний твір;

2 етюди;

одна або дві частини крупної форми (бажано сонатної);

один твір українського автора;

твір за вибором абітурієнта;

Бажано представити різноманітні за характером твори;

б) виконання гам (в обсязі вимог ДМШ);

в) читка з листа (репертуар 4-5 класу ДМШ).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі ІІ речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних

групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 раз на протязі 30 хв.

2. Спів:

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різких ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв'язанням - від даного звука;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв'язанням, домінантсептакорд (Д7) та його обернення з розв'язанням, ввідні септакорди з розв'язанням, септакорд II ступеня (ІІ7) з розв'язанням;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений).

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акорди в послідовності (4);

в) ладів в звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі.

5. Творчі вправи:

а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

Dep Osvita4