Спеціальність 025 Спеціалізація "ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

1. Продиригувати твором а’сарреllа чи з супроводом.

2. Виконати нескладний вокальний твір.

3. Прочитати з листа нескладну партитуру для 2-голосного однорідного хору.

4. Відтворити задану мелодію та ритмічний малюнок.

5. Виконати програму на фортепіано: дві різнохарактерні п’єси.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах,

прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 30 хв.

2.Спів

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору (вгору та вниз);

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від даного звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; зменшені тризвуки з розв'язанням; збільшений тризвук з розв'язанням домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди,

септакорд ІІ ступеня (ІІ7) з розв'язанням - ↑ та ↓;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) - ↑ та ↓. - всі дисонуючі з розв'язанням

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акорди в послідовності (4);

в) ладів в звукоряді або мелодії.

4.Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі.

5.Творчі вправи:

а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

Dep Osvita4