Абітурієнтам

istor4

Полтавське музичне училище   ім.М.В.Лисенка оголошує нaбір студентів на 2017 - 2018 навчальний рік
Докладніше...

для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

"молодший спеціаліст"

спеціалізація "ФОРТЕПІАНО"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

а) виконання сольної програми:
поліфонічний твір;

2 етюди;

одна або дві частини крупної форми (бажано сонатної);

один твір українського автора;

твір за вибором абітурієнта;

Бажано представити різноманітні за характером твори;

б) виконання гам (в обсязі вимог ДМШ);

в) читка з листа (репертуар 4-5 класу ДМШ).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі ІІ речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних

групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 раз на протязі 30 хв.

2. Спів:

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різких ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв'язанням - від даного звука;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв'язанням, домінантсептакорд (Д7) та його обернення з розв'язанням, ввідні септакорди з розв'язанням, септакорд II ступеня (ІІ7) з розв'язанням;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений).

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акорди в послідовності (4);

в) ладів в звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі.

5. Творчі вправи:

а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

спеціалізація "ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Клас скрипки та альта

а) дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато;

б) подвійні ноти (терції, секти, октави у межах гами в 3 октави), основні штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійе);

в) два етюди на різні види техніки;

г) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

д) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Григорян. "Начальная школа игры на скрипке". Москва, "Музыка", - 1988г.

2. Пархоменко. "Школа игры на скрипке". Київ, "Музична Україна", - 1987г.

3. Тахтаджиев. "Скрипка". Київ, "Музична Україна", - 1980г.

4. "Пьесы и произведения крупной формы". Москва, - 1986г.

Клас віолончелі

а) одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6, 9 легато та подвійні ноти (терції, секти, октави);

б) два етюди на різні види техніки;

в) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);

г) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа

Репертуар ДМШ 1-2 класів.

1. Р.С.Сапожніков. Школа гри на віолончелі.

2. Ю.О.Полянський. Крок за кроком.

Клас контрабаса

а) мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато;

б) один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник легких етюдов. Сост. Раков. Москва, -1963р.;

в) п'єса, або одна-дві частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості). Читання з листа не передбачається.

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності в обсязі ІІ речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, який має яскраву жанрову основу. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми;

ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 30 хв.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів); старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4 та зб.4, зм.4) у гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення;
домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд II ступеня (ІІ7) з розв'язанням (вгору та вниз);

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) -вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-5);

б) акорди в послідовності (3-4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4.Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи,

зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

5.Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо)

та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку,

назв тих чи інших музичних елементів тощо.

спеціалізація "ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Абітурієнти повинні вміти виконати:

1. Гами до 4 знаків, їх тризвуки, Д7, та зм. УІІ7 в помірному темпі, різними штрихами.

2. Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах).

3. Дві різнохарактерні п'єси малої форми (кантиленну та технічну).

Ударні інструменти

Ксилофон:

1.Гами до 3 знаків, арпеджіо.

2.Дві п'єси, 1 технічний етюд, тремоло малий барабан: поодинокі удари, двійки, трійки, 2 технічних етюди.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1.Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в скрипковому та басовому ключах.

2.Знати мажорні та мінорні гами до 4-х знаків включно (мажор - натуральний та гармонічний, мінор - натуральний, гармонічний та мелодичний).

3.Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7 в тональностях мажору і мінору до 4-х знаків та від даного звука.

4.Будувати та визначати в тональностях мажору і мінору до 4-х знаків акорди -головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди, дисонуючі акорди - з розв'язанням.

5.Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди та розв'язувати їх в тональностях мажору та мінору.

6.Знати італійською мовою термінологію темпів та деяких прийомів виконання у музиці.

СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорні тональності у розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 протягом ЗО хвилин з 10 програвань. Ладо-інтонаційні труднощі -сполучення 3-х видів мінору,

нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; ритмічні групи.

2. Спів:

а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х знаків;

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів;

в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору (натуральних) та від звука вгору та вниз;

г) інтервалів - зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 у натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням. Тіж інтервали від звука вгору та вниз з розв'язанням

в тональностях мажора та мінора;

д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням та від звука - мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;

Д7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора.

3. Слуховий аналіз:

а) мажорних (2 видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

б) окремих ступенів у музичному ладу;

в) інтервалів (по 2-3) з 2-х програвань;

г) акордів (по 2-3) з 2-х програвань.

4. Спів по нотах:

незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.

5. Творчі вправи:

а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або виконати на
інструменті;

б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.

спеціалізація "НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Клас бандури

Технічна підготовка:

1. Грати мажорні і мінорні гами до чотирьох діезів і трьох бемолів правою та лівою руками разом в помірному темпі такими ритмічними угрупуваннями:

1-І, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; тризвуки головних ступенів тональностей

та їх обернення; арпеджіо мале, велике, ламане; штрих-стакато.

Домінантсептакорд - грати в тональності Соль мажор.

2. Два-три етюди на різні види техніки.

Прийоми гри: щипок, удар, флажолети, тремоло однієї ноти. Мелізми: морденти, форшлаги.

3. Читання з листа - рівень складності відповідає вимогам ІІІ класу ДМШ (Збірник "Бандура" ІІІ клас. Упорядник М.Гвоздь. Київ, "Музична Україна", 1980).

Художня підготовка (твори):

1.Один поліфонічний твір.

2.Один твір крупної форми.

3.Два твори різні за характером.

4.Два вокальні твори, різні за характером.

Приблизна програма

Й.С.Бах. Сарабанда сі мінор.

/"Взяв би я бандуру", випуск 10/. Й.С.Бах. Куранта Соль мажор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А. Омельченко/. Г.Ф.Гендель. Чакона ре мінор.

/Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А.Омельченко/. К.М'ясков. Варіації на тему: "Якби мені черевики".

/Бібліотека бандуриста. Випуск 15. Упорядник С.Баштан. Київ, 1960/. В.Сазонов. Варіації на тему російської народної пісні "Метелиця". С.Баштан.

Обробка української народної пісні "І шумить, і гуде".

/Бібліотека бандуриста. Випуск 18. Київ, 1962/. С.Баштан. Експромт.

/Репертуар бандуриста. Випуск 9.1. М.Дремлюга. Лірична пісня.

/"Взяв би я бандуру". Випуск 4./.

Клас балалайки

Технічна підготовка:

I. Гами мажорні та мінорні до 3 знаків на струні "ля" з переходом на струну "мі". Гра одноголосних гам ритмогрупами по 2,3 - 6 нот на акцент.

Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та мала), тремоло; Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами - стакато, легато, маркато.

Арпеджіо: тонічне, субдомінантове, домінантове.

II. Один - два етюди на різні види техніки,

наприклад: Н.Чайкін. Етюд; А.Шалов. Етюд-тарантела; Ю.Блінов. Збірник "40 етюдів".

Художня підготовка (твори):

1. Один твір крупної форми, наприклад:

Г.Гендель. Аllеgго із Сонати для скрипки G-dur, І ч. Б.Барчунов. Концерт, II та ІІІ частини. Г.Камалдінов. Сюїта та народні теми (4 частини).

2. Один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні, наприклад:

Ф.Шуберт. Серенада.

В.Андреєв. Вальси.

А.Шалов. Волга - реченька глубока, Тонкая рябина.

О.Незовибатько. Гречанинка і козачок.

3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:

Є. Авксентьєв. Юмореска; В.Андреєв. Полонез. С.Рахманінов. Італійська полька. Й.Брамс. Угорські танці, № 2, 5.

4. Читання з листа творів, наприклад: Хрестоматія балалаєчника 3-5 кл. Вип. І, упорядник В.Глейхман. М., 1972 р.

Клас домри

1. Дві гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в 2 та 3 октави - різноманітними динамічними відтінками, репетиції від 2 до 8 нот включно; ритмогрупи № 2-8;

нот різними штрихами; арпеджіо 3-х видів.

2. Два-три етюди на різні види техніки /наприклад: М,Шелест, М.Білоконєв - Етюди для домри, 5 кл.; Ф.Вольфарт - Етюди для скрипки;

Ф.Мазас -1 з. Етюди для скрипки/.

3. Твір крупної форми /наприклад: А.Вівальді - Концерт ля мінор, ре мінор, Соль мажор - Іч.; А.Комаровський - Концерти № 2, 3;

Ф.Зейц - Концерт № 1,2 /.

4. Два різнохарактерних твори (один - кантиленного характеру, другий - оригінальний або віртуозний) /наприклад: Л.Боккеріні. Менует; К.Бом.

Безперервний рух; Г.Верьовка. Лірична пісня; М.Вериківський.

"Українська сюїта" - одна із 2-х пісень; В.Гомоляка. 10 п'єс для скрипки/.

5. Читання з листа, наприклад із збірки: Домра 3 кл. ДМШ, упор. М.Білоконєв. А.Григоренко, М.Шелест,К., 1989 р.

Клас гітари

Технічна підготовка

1. Гами в обсязі 1-2 октав до 2-х знаків різними ритмічними малюнками (дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі).

2. Два-три етюди на різні види техніки, складністю за V кл. ДМШ.

Художня підготовка

1. Поліфонічний твір (наприклад, дві-три частини з сюїт Р. де Візе, І.Ронкаллі, Х.Персел).

2. Твір крупної форми (наприклад, сонати, сонатини Ф.Каруллі, М.Каркассі, Ф.Моліно та ін.), а також рондо, фантазії.

3. Дві різнохарактерні п'єси (одна обов'язково українського автора), наприклад: О.Іванов- Крамськой. Елегія, Поривання; АХрабовський.

Прелюд, Ноктюрн та ін.

4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Шестиструнна гітара", 3 кл. ДМШ, упор. М.Михайленко, К., 1984р.

Клас флейти - сопілки

Технічна підготовка

1. Гра в обсязі 2-х октав гам до 2-х знаків: одна мажорна, одна мінорна, арпеджіо. Штрихи: легато, стакато.

Ритмогрупи: від 2-х нот на акцент до 5 на акцент з використанням штрихів легато й стакато.

2. 1-2 етюди на різні види техніки, наприклад:

Б.Трізно. Етюд № 2; Г.Гарібальді. Етюд № 26;

М.Платонов. Етюд № 28.

Художня підготовка

1. Один твір крупної форми, наприклад:

Г.Гендель. Соната № 7 1 та 2 ч. або 3 та 4 ч.

Й.Бах. Партита ля мінор 1-3 ч.

2. Кантилена або обробка, наприклад:

Ф.Шуберт. Серенада для флейти.

Сен-Санс. Лебідь (для скрипки).

Б.Лятошинський. Старовинний танок (переклад для флейти).

3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:

Молдавський танок "Бетуту", обр. М.Алейнікова.

Й.С.Бах. Скерцо із сюїти сі мінор.

4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Хрестоматія для флейти", 1-3 кл. ДМШ, К., 1990.

Клас баяна, акордеона

Технічна підготовка

1. Гами мажорні на 3-4 октави основними штрихами з кожного з 3-х рядів правої клавіатури (двома руками).

Арпеджіо мажорні. Акорди.

Мінорні гами одноголосні (по можливості).

Мажорні гами терціями (по можливості).

2. Один-два етюди на різні види техніки.

Художня підготовка

1.Один поліфонічний твір (двоголосні інвенції І.С.Баха та ін.).

2.Один твір крупної форми (по рівню складності не нижче V кл. ДМШ), наприклад, сонатини Кулау, Чимароза, Гайдна, Яшкевича, Дербенко та ін.

3.Один твір кантиленного характеру.

4.Один твір з елементами віртуозності, побудований на народному мелосі, чи оригінальний (не нижче рівня складності V кл. ДМШ).

5.Читання з листа, наприклад, творів: Баян, 3 кл. ДМШ, упор. М.Корецький, Д.Алексеєв, К., 1976.

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 на протязі 3О хвилин з 10 програвань.

Ладо-інтонаційні труднощі: сполучення 3-х видів мінору,

нескладні стрибки вгору та вниз по звуках акордів. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою, шістнадцяті у різних групах.

2.Інтонаційні вправи (спів):

а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х знаків;

б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів.

в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору (натуральних) та від звука вгору та вниз;

г) інтервалів - зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням.

Ті ж інтервали від звука вгору та вниз з розв' язанням

в тональностях мажора та мінора;

д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7 та його обернення і ввідні септакорди з розв'язанням.

Від звука - мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;

Д 7 та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора (вгору та вниз).

3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):

а) мажорних (2-х видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах, тетрахордах;

б) окремих ступенів в ладу,

в) інтервалів (по 2-3);

г) акордів (по 2-3).

4. Спів по нотах:

а) незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.

5. Творчі вправи:

а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або виконати на інструменті;

б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в скрипковому та басовому ключах.

2. Знати мажорні та мінорні гами до 4-х знаків включно (мажор - натуральний та гармонічний; мінор - натуральний, гармонічний та мелодичний).

3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2, зм.7 в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків та від даного звука.

4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків акорди –головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди.

Дисонуючі акорди – з розв'язанням.

5. Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди та розв'язувати їх

в тональностях мажору та мінору.

6.Знати приклади темпів та деяких прийомів виконання у музиці на італійській мові, літерні позначення звуків, назви октав на фортепіано.

спеціалізація "СПІВ "

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Продемонструвати наявність голосових та музичних здібностей. Проспівати 2 твори (2 народні пісні або народну пісню та романс чи нескладну арію), продекламувати напам’ять байку,

вірш або прозу, порухатися під музику на сцені.

СОЛЬФЕДЖІО

I. Інтонаційні вправи (спів):

а) проспівати натуральну мажорну або мінорну (3-х видів) гаму з 1-2 ключовими знаками, а також різні ступені в гамі - стійкі та нестійкі з розв'язанням;

б) інтонувати в даних мажорних або мінорних тональностях з 1-2 знаками вгору та вниз, головні тризвуки та їх обернення, Д7 з розв'язанням;

в) проспівати від заданого звуку вгору та вниз інтервали в обсязі октави, мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7 з розв'язанням.

II. Слуховий аналіз:

визначити на слух інтервали в межах октави, мажорні та мінорні тризвуки, їх оберненнями, Д7, а також види гам - натуральну мажорну або мінорну (3-х видів).

III. Читання по нотах:

проспівати по нотах мелодію у тональності з 1 або 2 ключовими знаками із диригуванням (рівень складності - 2-3 клас ДМШ);

повторити за екзаменатором по пам'яті даний ритмічний малюнок та мелодію.

Ритмічні особливості - розмір 2/4 або 3/4, ноти з крапкою, шістнадцяті в різних групах.

Інтонаційні труднощі - гамоподібний рух, оспівування звуків, рух по звуках акорду, стрибки.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

-Абітурієнт повинен знати:

-тональності мажору та мінору до трьох знаків, вміти їх зіграти на фортепіано;

-літерні позначення звуків;

-назви темпів (італійською мовою) та деяких розповсюджених прийомів виконання.

спеціалізація "ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

1. Продиригувати твором а’сарреllа чи з супроводом.

2. Виконати нескладний вокальний твір.

3. Прочитати з листа нескладну партитуру для 2-голосного однорідного хору.

4. Відтворити задану мелодію та ритмічний малюнок.

5. Виконати програму на фортепіано: дві різнохарактерні п’єси.

МУЗИЧНА ГРАМОТА

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах,

прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 30 хв.

2.Спів

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4, зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору (вгору та вниз);

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від даного звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; зменшені тризвуки з розв'язанням; збільшений тризвук з розв'язанням домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди,

септакорд ІІ ступеня (ІІ7) з розв'язанням - ↑ та ↓;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) - ↑ та ↓. - всі дисонуючі з розв'язанням

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акорди в послідовності (4);

в) ладів в звукоряді або мелодії.

4.Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі.

5.Творчі вправи:

а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

спеціалізація "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки в мелодії, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті,

прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 20-25 хвилин.

2.Інтонаційні вправи (спів);

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 6 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали - збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4 та зб.4, зм.4) в гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук з розв'язанням, домінантсептакорд (Д 7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд II ступеня (ІІ7)

з розв'язанням вгору та вниз;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акордів в послідовності (4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональних мелодій з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі, шістнадцяті у різних групах.

5. Творчі вправи:

а) створення мелодій із включенням окремих елементів інтервалів, акордів, ритмічних груп та ін.;

б) створення 2-го речення до даного 1-го та спів його з назвою нот;

в) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Крім того, абітурієнти повинні показати навички транспонування одноголосних або нескладних двохголосних прикладів та павички роботи над двохголоссям (спів та гра, аналіз тощо).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Письмова робота з музграмоти включає:

а) приклад на групування тривалостей;

б)приклад на транспозицію 2 або 3- голосся);

в) побудова від даного звуку інтервалів та акордів;

г) визначення та побудова інтервалів та акордів в тональності;

д)знання побудови хроматичної гами.
Робота пишеться 45 хвилин.

2. На усному іспиті абітурієнт повинен показати знання:

а) фортепіанної клавіатури, назви октав, літерного позначення звуків, тривалостей, пауз, нот в скрипічному та басовому ключах;

б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення;

в) мажорних та мінорних ладів 3-х видів (натурального, гармонічного та мелодичного), старовинних діатонічних ладів;

г) знання мажорних та мінорних тональностей до 7 зн. включно, квінтовий круг
тональностей; паралельні, однойменні енгармонічно-рівні тональності та родинні тональності;

д) інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених в гармонічних ладах

(зб.2, зм.7, зб.4, зм.5, зб.5, зм.4) з розв'язанням вгору та вниз;

інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз; енгармонізму інтервалів;

є) акордів: від звука (вгору та вниз), тризвуки 4-х видів, обернення мажорних і мінорних тризвуків, домінантсептакорд (Д7) з оберненнями, ввідні септакорди, а також, в тональності головні тризвуки та їх обернення,

септакорд V ступеня з оберненнями, VII та II ступеня;

ж) побудову хроматичних мажорних та мінорних гам.

На усному екзамені передбачається перевірка набутих практичних навичок щодо вищеозначеного теоретичного матеріалу, а саме: побудова та розв'язання інтервалів, акордів, визначення, перелік або гра гам, ладів,

тональностей, інтервалів, акордів та ін. (на фортепіано або усно).

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА та ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен:

• виявити знання: предмету музичної літератури в обсязі програми ДМШ всіх років вивчення

(життєвий і творчий шлях композитора, аналіз музичних творів,

визначення фрагментів музичних творів (10-15) на слух);

• виявити вміння аналізувати музичний твір, визначити образний зміст головноготематизму;

• виявити знання головних особливостей музичних жанрів та музичних форм,

що зустрічаються у програмних творах;

• виявити знання музикознавчих термінів;

• виявити знання народно - пісенної творчості (заспівати відомі народні пісні соло

або у власному супроводі);

• виявити навички володіння музичним інструментом і голосом

(зіграти чи заспівати головні теми творів, що аналізуються);

• виявити загальний рівень культури, знання найважливіших явищ історії суспільства,

літератури, живопису.

• виконати програму на музичному інструменті: твір крупної форми, поліфонію,п'єсу, етюд.

Спеціальність 5.02020101 "АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ФАХУ

Професійний відбір виявляє наявність у вступників акторських зовнішніх та внутрішніх даних.До зовнішніх належать фактурні дані – зріст, риси обличчя, їх виразність, відсутність фізичних вад, органічних недоліків мовного апарату й голосу; наявність слуху, почуття ритму, вокальних даних; координованість рухів та пластичність тіла.До внутрішніх – здатність до образного та логічного мислення, творча уява, емоційна збудженість та рухливість, рівень загального розвитку, спостережливість, вразливість, духовна змістовність.

Творчий конкурс з фаху проводиться у два етапи (тури).

І тур. Прочитати напам’ять вірш, байку, невелике оповідання або уривок з прози (тривалістю до 5 хв.)При цьому оцінюються розуміння змісту виконуваного твору, багатство уяви, міра емоційної схвильованості вступників, здатність зацікавити, захопити слухача, уміння передати характерність, жанр і стиль автора.

ІІ тур. Виконання за власним вибором пісні, танцю, виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах.Оцінюються вокальні здібності, наявність музичного слуху, почуття ритму, пластичність абітурієнта, а також здатність до органічного існування в запропонованих обставинах, міра віри в них.

Dep Osvita4