Материалы

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                  Наказ управління  культури 
                                                                                       Полтавської  обласної
                                                                                          державної адміністрації
25 червня  2014 року № 174
 
Зареєстровано в Головному
управлінні юстиції у Полтавській
                                                                              області 5 червня 2014 року
за № 52/2081

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Відкритого обласного дитячо-юнацького конкурсу

академічного сольного співу імені Володимира Путька учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

(Назва із змінами, внесеними згідно з наказом управління культури Полтавської

облдержадміністрації від 26.01.2015 за № 20)

 

І. Загальні положення

1. Відкритий обласний дитячо-юнацький конкурс академічного сольного співу імені Володимира Путька учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) (далі – Конкурс) проводиться з метою популяризації національного мистецтва, збагачення культурних здобутків України, виявлення і підтримки талановитої молоді, реалізації творчого потенціалу юних обдарувань.

(Пункт 1 розділу І  із змінами, внесеними згідно з наказом управління культури Полтавської  облдержадміністрації від 26.01.2015 за № 20)

2. Завдання Конкурсу – поглиблене вивчення творів вітчизняної та світової вокальної класики, народної пісенної творчості, сприяння мистецькому розвитку дітей і юнацтва, формування їх естетичного смаку, популяризація академічного дитячого сольного співу.

ІІ. Організатори Конкурсу

1. Співзасновники Конкурсу  –  управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури, Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка.

2. Організацію з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Полтавське музичне училище ім. М.В. Лисенка.

3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюються організаційний комітет та журі, персональні склади яких затверджуються наказом управління культури Полтавської облдержадміністрації.

ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться   щорічно у четвертому кварталі.

2. Дата, час і терміни проведення Конкурсу визначаються наказом управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

3. Конкурс проводиться на базі Полтавського музичного училища ім. М.В. Лисенка.

4. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

ІV. Учасники  Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

2. Конкурс проводиться серед учасників трьох вікових категорій:

І   категорія – молодша  8 – 11 років;

ІІ  категорія – середня  12 – 15 років;

ІІІ категорія – старша    16 – 18 років.

3. Порядок виступу учасників встановлюється відповідно до терміну поданої заявки.

V. Умови проведення Конкурсу

1.  Учасники  І - ІІ вікової категорії повинні виконати:

дитячу пісню або обробку народної пісні;

твір класичного репертуару на вибір конкурсанта.

2.  Учасники  ІІІ вікової категорії повинні виконати:

обробку народної пісні;

твір класичного репертуару (романс або оперну арію українського чи зарубіжного композитора) на вибір конкурсанта.

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Виступи конкурсантів оцінюються журі за 15-бальною системою.

2. Критерії оцінки:

чистота інтонації, дикція;

тембр, діапазон голосу;

сценічна культура, артистизм, художня трактовка образу;

відповідність репертуару віковим та індивідуальним можливостям виконавця;

дотримання програмних вимог.

3. Рішення журі про визначення переможців Конкурсу по категоріях оформляється протоколом та затверджується наказом управління культури Полтавської облдержадміністрації.

4. За рішенням журі переможцями Конкурсу визначаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів та отримують звання:

лауреата, з врученням диплома володаря Гран  Прі Конкурсу;

лауреатів, з врученням дипломів I, II, III ступенів (у кожній категорії);

дипломантів, з врученням дипломів (у кожній категорії).

Переможці Конкурсу отримують пам’ятні сувеніри.

5. Журі залишає за собою право:

не присуджувати Гран Прі;

присуджувати не всі призові місця;

ділити призові місця між кількома учасниками;

нагороджувати грамотами управління культури Полтавської облдержадміністрації викладачів та концертмейстерів, учні яких стали переможцями  Конкурсу;

нагороджувати грамотами управління культури Полтавської облдержадміністрації учасників Конкурсу та присуджувати спеціальні заохочувальні призи за краще виконання народної пісні, твору українського композитора, твору класичного репертуару тощо.

VІІ. Порядок організації Конкурсу

1. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати заявку згідно з встановленим зразком (додається) разом з копією свідоцтва про народження учасника за два тижні до його початку за місцезнаходженням Полтавського музичного училища ім. М.В. Лисенка (вул. Соборності, 11, м.Полтава, 36020. Телефон/факс (0532) 56-26-91. Е-mail: poltavamusic@ukr.net).

2. Реєстрація заявки визначається за поштовим штемпелем.

3. Заявки на участь у Конкурсі, що будуть надіслані невчасно, заповнені не за встановленим зразком, розглядатись не будуть.

4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

VІІІ. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до затвердженого кошторису.

2. Витрати, пов’язані з відрядженням учасників Конкурсу, здійснюються за рахунок установ, що направляють.

3. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в установленому порядку залучаються благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 Додаток
до Положення про проведення 
Відкритого обласного дитячо-юнацького конкурсу
академічного сольного співу імені Володимира Путька
учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання)

 

ЗАЯВКА

на участь у Відкритому обласному дитячо-юнацькому конкурсі

академічного сольного співу імені Володимира Путька учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

1. Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю).

2. Число, місяць, рік народження.

3. Вікова категорія.

4. Контактний телефон учасника.

5. Найменування мистецького навчального закладу.

6. Прізвище, ім’я, по батькові викладача (повністю).

7. Контактний телефон викладача.

8. Прізвище, ім’я, по батькові концертмейстера (повністю).

9. Програма виступу (прізвища та ініціали композиторів, повні назви творів).

Дата заповнення заявки

Керівника мистецького навчального закладу ______________ _______________

(ініціали, прізвище)

М.П.                   

Dep Osvita4