Викладачі загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін спрямовують свої зусилля на виховання у майбутніх працівників культури і мистецтв прагнення до гармонійного розвитку особистості, максимального розкриття її як творця власного життя, цілеспрямованої активності до професійної зрілості, оволодіння основами знань з психології і педагогіки, філософії, соціології, основ економічної теорії, основ правознавства, краєзнавства, природознавства, безпеки життєдіяльності, історії України, всесвітньої історії, географії, математики, інформатики, фізичної культури. Важливе значення в становленні і розвитку особистості музиканта, актора має вивчення української мови і літератури, оволодіння іноземними мовами. Навчання цим дисциплінам здійснюють викладачі відділу Дунаєва Н.В., Попкова М.Г., Шмиголь О.В., Зінченко О.О., Базилевич Л.Г., Белько О.О., Сулима С.В., Соколовська О.О., Артамонов О.В. В училищі працюють кабінети історії України, української мови і літератури, іноземних мов. Маємо достатній фонд підручників, посібників, довідників, карт, методичної літератури. Очолює циклову комісію Щекальова О.В

Dep Osvita4