Фахівців з теорії музики готують циклові комісії „теорії музики” (голова – Л.І. Пікаш) та „музичної літератури і фольклору” (голова – Т.Ж. Солнцева). Здобувши кваліфікацію викладача з музично - теоретичних дисциплін більшість випускників успішно працюють в навчальних закладах України і області.
З моменту організації навчального закладу поряд з основними фаховими дисциплінами вивчалися предмети гармонії, сольфеджіо, музичної літератури. Їх вели відомі музикознавці, майстри хорового співу, талановиті музиканти різних спеціальностей – О.Важенін, О.Ерофєєв, В.Оголевець, В.Щепотьєв, Ф.Псарьов, М.Ключник, М.Фісун та інші.
В 1963 р. здійснено перший набір студентів на відділ теорії музики, завідувачем якого став харківський композитор В.Пікулік. А вже за рік потому цю посаду обійняла провідний музикознавець – К.Данілова, яка доклала великих зусиль для формування і становлення відділу. Разом з нею значну роль в справі підготовки молодих фахівців відіграли викладачі музично-теоретичних дисциплін: Н.Сідорук, В.Шерман, М.Лебеденко, С.Черепанова, М.Маньковська. Відділ швидко зростав і дирекцією училища було прийнято рішення про створення на відділі двох предметних циклових комісій – «Теорії музики» та «Музичної літератури і фольклору».
Викладачі предметної циклової комісії «Теорії музики» Володарець Т.М., Гришко І.М., Козіна О.А., Літвінова В.С., Олійник Т.Г., Філатова Е.В., Яковлєва С.М. Струменська В.В, забезпечують музично-теоретичну підготовку фахівців спеціалізації «Музичне мистецтво»:
Роботу відділу очолює Пікаш Л.І. Відділ теорії музики має давні традиції і багато творчих досягнень. Викладачі ведуть ґрунтовну методичну роботу, проводять конкурси і олімпіади з музично-теоретичних дисциплін, беруть участь в науково-практичних конференціях регіонального і республіканського значення.
Всі викладачі предметної циклової комісії „Музичної літератури і фольклору” мають багатий професійний досвід, займаються методичною, дослідницькою і просвітницькою роботою, беруть участь в Міжрегіональних та Всеукраїнських науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.
Лебеденко Т.С., викладач курсу української музичної літератури – авторитетний знавець та дослідник проблем сучасної української музики („Є.Станкович, М.Скорик, В.Сільвестров – творчі портрети”). У доробку викладача довідник „Композитори Полтавщини”.
Смолова Г.Д. є автором методичної розробки з курсу Історії театрального мистецтва.
У руслі дослідження проблем сучасної української музики працює Полянська Г.М., кандидат мистецтвознавства, член НСКУ.
Викладачами циклової комісії проводиться активна лекторська робота для різноманітних категорій слухачів. Потужну просвітительську роботу здійснює Демченко М.В. – досвідчений лектор, автор серйозних концептуальних розробок, творча реалізація яких на сцені перетворює кожну лекцію на неповторну виставу: „Запрошення до подорожі”(тема дороги в російському мистецтві), „Музика кохання”(тема кохання в літературі і музиці), „Пори року” (до 165-річчя П.І.Чайковського), серія концертів пам’яті композитора В.Дикусарова, „Гоголь і музика” (до 200-річчя письменника). Яскравою подією стало музикознавче ведення концерту Російського національного симфонічного оркестру (худ. керівники В.Співаков та М.Плетньов) у Полтаві.
Плідно займається лекторською роботою Чепіль О.В., музикознавець, член НСКУ. Її улюблений жанр – літературно-музична композиція за власним сюжетом із залученням студентів театрального та інших відділів училища: „Я помню чудное мгновенье...” (вечір російського романсу), „Я створена для тріумфів та сильних почуттів...” (до 150-річчя М.Башкірцевої), „Українське весілля (фольклорна вистава). Багато друкується в пресі, є автором книги „Вулицями старої Полтави”. Веде радіопередачі з історії класичної музики.
Оскоменко – Парулава Т.Г. – викладач, композитор, голова обласного осередку НСКУ, систематично проводить авторські концерти, лекції та творчі зустрічі, автор опери „Маруся Чурай”. Веде в училищі клас композиції, семеро її вихованців продовжили композиторську освіту.
Предметну циклову комісію „Музичної літератури і фольклору” багато років очолює досвідчений педагог і здібний організатор Солнцева Т.Ж., старший викладач.
У минулому на відділі викладали Л.Мартинович, М.Даровська, Г.Ганзбург. І.Хащина, Т.Хасіна, Н.Олійник,Н.Бриш, Н.Сабліна, Т.Хмельницька, які внесли вагомий внесок в розвиток теоретичного відділу. В різні часи відділом керували – Е.Філатова, Т.Лебеденко, Н.Бриш, В.Літвінова.
В 2008 р. відділ теорії музики відзначив своє 45 річчя. За цей час випущено чимало профільних фахівців, що успішно працюють викладачами в початкових спеціалізованих навчальних закладах України і області Значна частина з них набула вищу освіту в мистецьких закладах країни. Серед випускників відділу – доктори в кандидати музикознавства: І.Драч, Л.Гнатюк, Н.Херсонська, Г.Дзюба, композитори, члени НСКУ: О.Кива, В.Дробязкіна, М.Верхола, Ю.Діброва,

Dep Osvita4